Job Café

Center for Job og Uddannelse har tilbud om Jobcafe for borgere der til dagligt er i beskæftigelse som jobtilskud for førtidspensionister eller som er på vej hertil.
Jobcafe holder åbent sidste torsdag i hver måned, dog ikke i juli og december måned.

Program og indhold i Jobcafeen aftales løbende i cafeen.

Sammen udvikles  program for kalenderåret med afsæt i fælles vidensdeling omkring erfaringer og eventuelle udfordringer på arbejdsmarkedet og netværk og fællesskab blandt deltagere.

Ønsker du at vide mere omkring jobcafeen eller har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte Center for Job og Uddannelses virksomhedskonsulenter.