Virksomhedskonsulent

Virksomhedskonsulent fra beskyttet til støttet beskæftigelse.

Borgere visiteret til tilbud om beskyttet beskæftigelse og som har lyst til et arbejde på det ordinære arbejdsmarked, kan få støtte til at afprøve en ekstern praktik uden for Center for Job og Uddannelse med henblik på at få en ansættelse.

I fællesskab med borger afdækkes borgers ønsker om job, kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet.

Jobkonsulent søger efter egnet praktikplads og følger borger og virksomhed tæt ved jævnlig besøg.

Kontaktoplysninger

Lena B. Johansen

Virksomhedskonsulent

Mobil nr. 24988944

Mail: lbj@aabenraa.dk

 Virksomhedskonsulent  - Eksterne praktik forløb for borgere visiteret fra Jobcenter

Virksomhedskonsulenten i Center for Job og Uddannelse etablerer eksterne praktikker for borgere visiteret fra Jobcenteret, uden for CJU med det formål at fremme progressionen mod arbejdsmarkedet.

Praktikken er medvirkende til at støtte borger i få kontakt til arbejdsmarkedet eller at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

I tæt samarbejde med borger og sagsbehandler udarbejdes en konkret plan for praktikkens formål, mål, indhold og placering.

Virksomhedskonsulent følger borger og virksomheden gennem hele praktikforløbet  og efter afslutning udarbejdes en skriftlig status og beskrivelse omkring praktikkens forløb med afsæt i borgerens mestringsevne, skånehensyn og udviklingsområder.