Kilen

Kilen er et tilbud om beskyttet beskæftigelse, STU forløb, Progressions - og ressourceforløb, som henvender sig til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser er samt psykisk sårbarhed.

På Kilen er der ca 20 ansatte, fordelt på 3 teams bestående af: Team Pakkeri, Team Multi og Team Træværksted.

Hverdagen på Kilen:

Der arbejdes primært med ordre produktion og egen produktion. Tilbuddet på Kilen er arbejdsmarked rettet, hvor produktionen bliver brugt som middel til at udvikle og give den enkelte borger arbejdsidentitet. Dagligt tænker vi også sundhed og bevægelse ind, som en naturlig del af hverdagen, blandt andet med mulighed for daglig gåtur og 'walk & talk' møder og mulighed for at deltage på håndbold holdet

  • Der tilbydes løbende forskellige holdforløb, som kreativt forløb, netværkshold, erhvervsrengøring og vi arbejder med arbejdsrettede mestringsmål.
  • IT tilbud. (læs mere på IT siden)
  • Håndbold.
  • Medborgerskab, som er et kursus, der giver viden om hvilke grundlæggende rettigheder man har som borger i et samfund, samt giver kompetencer til at udøve disse rettigheder i praksis. Hvordan hænger det vi bestemmer sammen i samfundet, demokrati & indflydelse. 
  • Der tilbydes NADA akupunktur flere gange ugentligt og der tilbydes et mindfulness forløb.

  

Kontaktoplysninger til Kilen

Kilen
Kilen 53
6200 Aabenraa

Tlf. 73768640

Kilens åbningstider

Mandag, onsdag og torsdag kl. 8.00-16.00

Tirsdag og fredag 8.00-14.00