Kerneopgaven

Kerneopgaven i Center for Job og Uddannelse, er at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber.

I hverdagen tages der udgangspunkt i en helhedsorienteret forståelse af, hvad sundhed er.

Nøglebegreber i 'Det dobbelte KRAM' har stor fokus på borgerens trivsel – mental sundhed ses som en tilstand af trivsel hvor borgeren kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i menneskelige fællesskaber.

Den enkelte borger har egen plan og i tæt samarbejde med personale i CJU samt øvrige relevante aktører tilknyttet borger, formes relevante og overskuelige mål i hverdagen som jævnligt justeres i takt med udviklingen.