Netværkshold

Netværksholdet er for de borgere der er i jobafklaring, eller et ressourceforløb og som er klar til at socialisere sig på ny.

Alle der deltager på netværksholdet er forskellige og det er derfor helt okay også at trække sig, holde en pause eller være passiv hvis man har behov for det.

En tryg ramme:

Netværksholdet skaber en tryg ramme hvor der kan tales frit fra leveren om både stort og småt. Ofte tager vi udgangspunkt i aktuelle ting der sker i borgernes liv nu og her.

Som et lille hold mødes en gruppe borgere sammen med et personale. Der vil så enten være et oplæg fra personalet, eller vi tager udgangspunkt i en episode fra en borgers hverdag eller noget fra dagens nyheder. Vi taler ofte ud fra livshjulet om forskellige temaer, som eksempelvis drømme, familie, helbred, arbejde, hobby osv. Derudover tænkes der også flere andre ting ud af møderne der typisk varer 2 timer.