Mindfulness

Mindfulness meditation er en træning af sindet hvor borgeren lærer at træne fuld opmærksomhed – på tanker, følelser og kropsfornemmelser - såvel som opmærksomhed på ens omgivelser.

Borgeren støttes i at træne at blive mere nærværende og opmærksomt tilstede- lige nu og her.

Borgeren træners i at stoppe op og reflekterer over egne automatiske tankerækker, tankemønstre, domme, vurderinger osv. Samt hvordan borgeren kan styre "automat-piloten" af eget sind for bedre til at være ”Herre i eget hus".