Voksen Specialundervisning VSU

VSU er kompenserende specialundervisning til unge fra 16 år og voksne. Formålet med undervisningen er, at du kan opnå færdigheder og strategier, så du bedre kan klare din hverdag.

Et undervisningstilbud ved VSU er individuelt tilrettelagt, og vi tager selvfølgelig hensyn til dine behov og ønsker.

Undervisningen foregår på små hold, hvor du vil være sammen med andre i lignende situation.

Målgrupper

  • Psykisk sårbare unge
  • Borgere med erhvervede eller medfødte hjerneskader
  • Borger med udviklingshæmning
  • Borgere med diagnose inden for autismespektret, ADHD eller andet

VSU er et gratis kommunalt undervisningstilbud.

Der kan etableres transport til undervisning.

Du  kan læse mere om de forskellige fag i menuen nedenfor.

Ønsker du information/optagelse på VSU, se kontaktoplysninger nedenfor.

Vi aftaler sammen et visitationsmøde og ud fra dette, vil vi vurdere, hvorvidt du er blandt målgruppen for VSU

 

Kontaktoplysninger VSU - Aabenraa Kommune

Voksen Specialundervisning

Næstmark 17 
6200 Aabenraa

Tlf.: 30 69 84 60 

Mail: vsu@aabenraa.dk