STU

I Center for Job og Uddannelse tilbyder vi STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, for unge med særlige behov.
Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, faglige og sociale kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet.

Hverdagen tilrettelægges ud fra et ugeskema, som udarbejdes i tæt samarbejde mellem eleven og vejlederen, som skal sikre og fremme elevens mål, struktur, genkendelighed og tryghed.

STU tilbuddet er tilrettelagt med udgangspunkt i det dobbelte KRAM, der står for:

Kost, Rygning, Alkohol, Motion samt Kompetencer, Relationer, Accept, Mestring og Seksualitet.

Der arbejdes blandt andet med:

  • Værkstedsfag - Træværksted, montering, service og udearbejde.
  • ADL - Kost, indkøb, økonomi, rengøring og hygiejne.
  • KRAM´s - krop og seksualitet, medborgerskab, økonomi, personlige mestringsstrategier, sociale kompetencer m.m.
  • Valgfag - Kunst og kultur, udeliv, IT, bagning, medie m.m.
  • Fag faglige fag - f.eks dansk og matematik
  • Social træning - gaming og IT, sociale arrangementer, ture ud af huset m.m.
  • Idræt - Håndbold, atletik, fitness både i egne lokaler og i center i byen, mindfullness, Yoga.
  • Arbejdsliv - Virksomhedsbesøg, praktik forløb eller lign.

Der er mulighed for tilkøb af klubtilbud om eftermiddagen, efter endt undervisning - som indeholder udflugter og socialt samvær med andre.

 

Kontakt STU: 

Mail: post-cjuteamstu@aabenraa.dk

Telefon: 23637892