Ressource, Erhvervsafklaringsforløb og mentorstøtte

Center for Job og Uddannelse varetager erhvervsafklaringsopgaver og mentor støtte i tæt samarbejde med jobcenteret.
Opgaver i forløbet tilrettelægges individuelt i tæt samarbejde med borger og sagsbehandler fra jobcenteret.

Progressionskortet er et progressionsmålingsredskab, der anvendes til at få en viden om forskellige indsatser, som potentielt kan medvirke til, at borgeren rykker sig på en eller flere af indikatorerne.

I aftale med borgeren, aftales mål og delmål og disse udfyldes i en plan.

Forløbet suppleres med en parallel indsats, mere mental og sundhedsfaglig indsats, som mindfulness, NADA og netværkshold.

Afsluttende udarbejdes en skriftlig status og beskrivelse omkring den enkeltes mestringsevne, skånehensyn og udviklingsområder.

Center for Job og Uddannelse kan med henblik på at fremme, at borgeren kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, yde tilbud om mentorstøtte via bestilling fra sagsbehandler.

Lovgivning

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) kap. 10, kap. 12.a og kap. 9.b.