Beskyttet beskæftigelse

Center for Job og Uddannelse tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Vi planlægger og organiserer tilbuddene i Center for Job og Uddannelse med udgangspunkt i den enkelte borgers lyst, evne og behov.

Det er vores vision at tilbyde attraktive arbejdspladser, som lever op til borgernes behov og forventninger. Vi kompetenceudvikler og arbejder ud fra et læringsperspektiv, og overordnet skal arbejdet have en værdi for borgerne.

Når du er i beskyttet beskæftigelse, prøver du kræfter med en bred vifte af tilbud:

  • Forskellige fagområder som træ, rengøring, servicefag, montage og produktionsopgaver samt kreativ.
  • Praktik internt og eksternt
  • Arbejdsmiljø på arbejdspladsen
  • Arbejdsgrupper på tværs i forhold til tilrettelæggelse af aktiviteter i centeret.
  • Kurser og temadage

Lovgivning

Lov om social Service § 103.