Velkommen til Center for Job & Uddannelse

Center for Job og Uddannelse er fire afdelinger,som danner rammen for en arbejdsplads for voksne borgere med en psykisk sårbarhed og/eller borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Vores hovedformål er at støtte og hjælpe borgeren til at mestre så selvstændigt et liv som muligt. Vi arbejder med fokus på, at borgeren får mulighed for et arbejde i erhvervslivet, enten gennem støttet beskæftigelse eller direkte ansættelse.

I erhvervsafklaringen arbejdes der med at give et indblik i, hvad et arbejde kræver .

Fokus ligger ved, at understøtte borgerens udvikling så de personlige, sociale og faglige kompetencer forbedres.

Center for Job & Uddannelse

Kerneopgaven

Kerneopgaven i Center for Job og Uddannelse, er at understøtte borgerens sundhed, evne til at mestre eget liv og ønske om at deltage i sociale fællesskaber.